Rådgivning

Rådgivningsprodukter:


Sædskifteplanlægning

Mark og gødningsplaner

Planteværnsforslag

Afstemning og indberetning af gødningsregnskab

Opgørelse og indberetning af sprøjtejournal


Markbesøgsplan i vækstsæsonen med fokus på optimering


Optimering og indsendelse af EU-ansøgning

Overblik og administration af betalingsrettigheder


Rådgivning på jordbehandling, specielt pløjefri dyrkning


Fri telefonrådgivning ved køb af basis rådgivningsprodukter


Forpagtningsaftaler


Deltagelse i gård-råd eller -bestyrelseFokus på optimering